Corona­pandemin

Vi vill med den här informationen bidra till att våra kunder, vårdtagare och anhöriga känner sig trygga med att anlita oss.

För alla som arbetar på Primula gäller

  1. Extra god handhygien med tvål och vatten. Ofta!
  2. Handsprit.
  3. Handskar, munskydd, visir eller skyddsglasögon och plastförkläden med ärm vid behov.
  4. Stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller andra symtom som hosta eller feber.
  5. Provtagning och invänta svar innan återgång till arbete.
  6. Prioriteringsordning för insatser om det råder personalbrist.

Så här jobbar vi för att anpassa vår verksamhet

Det är sannerligen en konstig och underlig tid vi får uppleva just nu. Ena stunden är man helt lugn för att i nästa stund känna stor oro. Den här informationen vill vi ska bidra till att alla som köper våra tjänster ska känna sig trygga med att anlita oss.

Praktiska åtgärder

Så snart vi förstod att Coronaviruset skulle komma till Sverige vidtog vi så många åtgärder som möjligt. Det här var i början av mars.

  • Vi köpte in pappershanddukar för att använda efter handtvätt, både på kontoret och hemma hos kund, i stället för frottéhanddukar.
  • Vi beställde genast både handskar och handsprit, (men inte onödigt mycket, vi vill ju vara solidariska också).
  • Vi beställde munskydd, visir och plastförkläden med lång ärm.

Vi tog omedelbart kontakt med regionens ledning för hemtjänst och myndighetsavdelningen för att få veta hur de ställde sig till hotet om Corona på Gotland. Det stöd vi fick från Region Gotland var att följa deras rekommendationer och följa utvecklingen via medier och på Internet. Allteftersom har en bra dialog vuxit fram med Region Gotland och vi håller möten via Skype för att rådgöra och diskutera hur Corona ska hanteras här på Gotland.

Vi införde omgående stora restriktioner för resor gällande medarbetare och varnade för att det kunde bli aktuellt med att dra tillbaka beviljade semestrar, vilket även blev fallet tre veckor senare. Vi uppdaterade vår krisplan.

Utbildning och information

Alla medarbetare har fått information om hur vi på Primula ska arbeta, via mejl liksom på arbetsplatsträffar OCH vi diskuterar läget hela tiden. Vi tar ställning till olika situationer som uppstår varje dag, något som vi är vana vid, men nu är det på en annan nivå.

Dessutom har alla tagit del av en webbutbildning på distans för att förbereda sig kring hur man ska tvätta händerna, hur man ska klä på sig skyddsutrustning om det blir aktuellt och mycket annat som är viktigt att tänka på nu.

Fler sjukskrivningar påskyndar rekrytering

Eftersom vi följer de riktlinjer som gäller om att man ska stanna hemma vid minsta lilla symptom, liknande förkylning, blir det en extra belastning för de som är friska och kan arbeta. Rekrytering och introduktion pågår hela tiden.

Om vi kommer i ett läge med stor sjukfrånvaro måste vi arbeta enligt vår prioriteringsordning som innebär att icke livsviktiga insatser måste prioriteras bort. Till exempel städning, tvätt, ledsagarservice, promenad osv. Insatser som prioriteras är att hjälpa till med handel för de som tidigare klarat det själva.

Allt kommer att bli bra, det tar bara lite tid

Vi behöver alla hjälpas åt för att vi ska ta oss igenom den här exceptionellt svåra tiden. Vi gör vår del, anhöriga respekterar att inte besöka sina äldre föräldrar och släktingar, de som är äldre följer rekommendationen att hålla sig hemma. Ett steg i taget tar vi oss framåt och längtar efter den dag då hänsyn till Coronaviruset inte längre är en del av vår arbetsdag och vardag.

Anette Andersson, VD Primula Hemtjänst & Städservice