Kvalitets­konsult

Anlita mig som er konsult för ett bättre kvalitetsarbete i äldreomsorgen

Arbetet kan läggas upp på flera olika sätt utifrån era behov och önskningar, men en bra start brukar vara att gå igenom de krav som finns på företaget, de rutiner och policys som finns för att få ett grepp om vad som eventuellt saknas eller behöver uppdateras. Vi gör ett uppstartsmöte tillsammans och lägger en plan för hur vi gemensamt går vidare.

Kvalitetsarbetet kan fokuseras på att upprätta rutinpärmar, att introducera arbetet i personalgrupper vid enstaka möten, eller som ett stöd i det kontinuerliga arbetet med kvalitet genom återkommande möten. Hur arbetet läggs upp bestämmer ni utifrån era behov och önskemål.

kvalitetskonsult_3
kvalitetskonsult_1
kvalitetskonsult_2
Anette Andersson, VD

Hör av dig så bokar vi in ett första möte!​

Jobbar du med äldreomsorg och vill ha hjälp att kvalitetssäkra ditt företag eller din arbetsplats? Önskar du hjälp och stöd med att starta upp kvalitetsarbete för dig själv och dina arbetsgrupper? Finns det behov av att hitta rutiner för att hålla igång påbörjat kvalitetsarbete? Kontakta mig!

Hälsningar
Anette Andersson, VD
0704-97 51 28
anette@primula.nu

Intresseförfrågan Städservice