Primula logotyp

Sommarbonus

Erbjudande om sommarbonus för alla anställda på Primula Hemtjänst

För att kunna erbjuda och garantera semester till alla som arbetat under året, samtidigt som verksamheten måste säkras även under sommaren, införs tre semesterperioder under sommaren och en sommarbonus för alla! Syftet med tre semesterperioder ska vara en större rättvisa, samt möjlighet till bättre framförhållning och planering. Erbjudandet har vidtalats Kommunal och finns hos dem för kännedom.

Semesterperioder och bonusar för 2024

Semesterperioderna

 • vecka 24 – 27, 10 juni – 7 juli
 • vecka 28 – 31, 8 juli – 4 augusti
 • vecka 32 – 35, 5 augusti – 1 september

Bonusen

 • Bonusen är 3.000:- för den som arbetar mellan 50–70%
 • 4.500:- för den som arbetar mellan 70–90%
 • 6.000:- för den som arbetar mellan 90–100%

Beloppen är före skatt

Krav att uppfylla för att få bonus

 • Villkoren omfattar hela semesterperioden, dvs vecka 24–35. Att man arbetar de perioder man inte har semester.
 • Att man som sommarvikarier arbetar enligt ett i förväg givet schema, minst 8 veckor. Eventuella byten av turer ska alltid godkännas av planerare eller verksamhetsansvarig.
 • Att man är flexibel för ev byten av arbetspass som planerare eller verksamhetsansvarig föreslår.
 • En frånvaro på max 10% under hela perioden. Med frånvaro menas all typ av frånvaro, så som sjuk, VAB, komp osv.
 • Utbetalning av bonus sker i samband med septemberlönen.