Primula logotyp

Om företaget

Vi är verksamma på norra Gotland, i Visby och socknarna närmast intill Visby.

Hos oss arbetar för närvarande, (hösten 2023), 81 st. Nästa alla har individuellt anpassade scheman, utifrån vart i livet man befinner sig. Hos oss behöver man inte oroa sig för dubbelpass eller delade turer. Alla, oavsett om man är tillsvidareanställd eller sk timmis får ta del av vårt friskvårdsbidrag vid egna initiativ av friskvård. Vi ger även ett bidrag till eget inköp av arbetskläder och skor till alla. Vid rekrytering ser vi helst att man har undersköterskeutbildning, vårdbiträdesutbildning eller liknade, men vi ser även väldigt mycket till lämplighet för yrket. Vi arbetar ständigt med vår arbetsmiljö, vår yrkesstolthet och en upplevd arbetsglädje.

Privata hushållsnära tjänster sk RUT-uppdrag utförs över hela ön.

Våra ledstjärnor i företaget är: yrkesstolthet och arbetsglädje.

Anette Andersson​, VD

Anette Andersson heter jag som är vd för Primula Hemtjänst & Städservice. Jag har gedigen kunskap och lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg genom mina tidigare arbeten inom Region Gotland, både som tjänsteman och chef för särskilt boende, chef för hemtjänst samt som chef hos privata hemtjänstutförare, dessutom som undersköterska på äldreboende och i hemtjänsten.

Jag har även varit delaktig i införandet av LOV, (lagen om valfrihet), här på Gotland 2009, liksom i framtagandet av de kvalitetskrav som gäller för alla utförare av hemtjänst, oavsett om det är i regionens regi eller privat, här på Gotland.

Som konsult har jag sett över och handlett ett kvalitetssäkringsarbete som påbörjats hos Hattstugan, ett demensboende på Gotland.

Förutom mina uppdrag inom offentlig förvaltning har jag, tillsammans med min sambo, byggt och drivit en boendeanläggning på Gotland. När vi kom dit 2002 var Björkhaga en omodern camping i stort behov av modernisering. Vi fick som arrendatorer vara delaktiga i den stora omvandlingen av campingen till en modern boendeanläggning, Björkhaga Strandby. Vi drev verksamheten som bestod av uthyrning, camping, boende, restaurang, pool och allt som hör en modern turistanläggning till. År 2011 lämnade vi över till nya operatörer. Dessa år innebar många nya erfarenheter och jag lärde mig väldigt mycket om vikten av att tänka ur kundens perspektiv.

År 2015, var det dags att omsätta dessa kunskaper och erfarenheter i mitt eget företag, Primula Hemtjänst & Städservice.

– Jag gillar att arbeta med äldre och ser många möjligheter i hur jag kan förbättra och utveckla området hemtjänst. Mycket handlar om attityder och jag är helt säker på att det går att kombinera god kvalitet med arbetsglädje och yrkesstolthet.

– För mig är det viktigt att lyssna och att skapa goda relationer med kunden. Lika viktigt är goda relationer med anhöriga och att även de känner sig delaktiga. Både kund och anhörig ska känna sig trygga. Nöjda kunder ger arbetsglädje.