Primula logotyp

Att jobba i hemtjänsten

Fick i dagarna en ny tidning i min postlåda, Äldreomsorg nr 3/2016. Den har alltid många bra och intressanta reportage att läsa om framtidens äldreomsorg, bra boenden som finns och arbetet i hemtjänsten. Det som berörde mig mest denna gång var reportaget; ”Sökes: 230 000 nya medarbetare”, vilket handlar om bristen och den stora konkurrensen om undersköterskor. Vi har läge vetat om att det skulle bli en stor brist på den yrkesgruppen, men det har tyvärr inte gjort så mycket, så nu står vi här och läget är ansträngt.

I ett annat reportage; ”Nytänkandet är ofta större i privata sektorer”, skrivet av Catarina Dunghed, verksamhetschef på ett boende i Uddevalla, som är mycket bekymrad över utvecklingen. Catarina lägger en stor del av skulden till att det har blivit som det har blivit på media, vilken gett äldreomsorgen ett dåligt rykte och jag är beredd att instämma. ”Undersköterskor framställs ofta som offer som sliter och släpar med dålig lön och dålig arbetsmiljö. Och vem vill utbilda sig till offer?” säger Catarina. Hon avslutar med hur viktigt det är att lyfta fram hur otroligt kvalificerat arbetet som undersköterska är och i synnerhet inom hemtjänsten vill jag tillägga.

Sist i tidningen finns en krönika skriven av Yasmin Elasfr, 20 år, rubriken var; ”Positiv chock att trivas inom äldreomsorgen”. Hon skriver om hur hennes fördomar och farhågor om äldreomsorgen fick komma på skam när hon började arbeta där. Hon hade, precis som många andra ungdomar, bara hört det värsta om äldreomsorg och var inte intresserad av att börja arbeta med detta. Även Yasmin påtalar att man sällan och aldrig hör om det positiva som också finns med yrket. Alla dessa möten med äldre, som ofta har så mycket att berätta, glädjen och tillfredsställelsen man upplever genom att hjälpa någon, glädjen tillsammans med arbetskamrater när man löser problem eller utmaningar. Hon trivs jättebra med sitt arbete inom äldreomsorgen.

Slutligen hade vi på vår arbetsplats arbetsplatsträff igår. Som vanligt mycket att prata om och diskutera. Jag gick igenom vårt introduktionsprogram för nyanställda med alla. Det blev väldigt bra diskussioner kring arbetet, grundläggande värderingar, lagar och regler som styr oss och vi avslutade vårt möte med att konstatera hur viktigt vårt arbete är, hur komplext det är, men framför allt hur roligt det är att gemensamt lösa vardagens problem tillsammans med och för våra kunder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *